M A R P I S, Martinské pivovarské služby spol. s r.o.